AlkoholRola rodziny w leczeniu alkoholizmu

Rola rodziny w leczeniu alkoholizmu

Rola rodziny w leczeniu uzależnienia od alkoholu jest niezwykle kluczowa. Wsparcie od bliskich osób to najlepsze, co może się przytrafić osobie chorej w czasie dochodzenia do zdrowia i walki z nałogiem. Tym bardziej że spożywanie alkoholu ma wpływ nie tylko na alkoholika, ale także na jego rodzinę. Leczenie alkoholizmu dotyczy zatem zarówno chorego, jak i jego najbliższych.

Wpływ alkoholizmu na życie rodzinne

Alkoholizm jest niezwykle powszechnie występującym uzależnieniem. Skutki choroby alkoholowej dotykają najbliższych ludzi pijącej osoby i stopniowo prowadzą do jej destrukcji, przysparzając mnóstwo problemów całej rodzinie. Alkoholizm najpierw jest ukrywany, a bliscy nie są świadomi przyczyn incydentów związanych z piciem.

Z czasem rodziny alkoholików – już świadome całej sytuacji – starają się izolować osobę pijącą i usprawiedliwiać jej zachowania, próbują też kontrolować chorego. Stopniowo prowadzi to do dostosowania się bliskich alkoholika do takiego stanu rzeczy, co niestety może potęgować rozwój choroby. Rodzina ma wówczas dwie opcje – podejmie walkę o wyzdrowienie alkoholika lub też zupełnie się od niego odsunie. Z powodu destrukcyjnego wpływu alkoholu na życie rodzinne chorej osoby ten stan rzeczy określa się jako „współuzależnienie”. Alkoholizm w rodzinie ma także wpływ na więzi i dorastanie dzieci w takich warunkach, które potem same mogą mieć w przyszłości problemy w relacjach czy ułożeniu sobie dorosłego życia. 

Dowiedz się więcej: Syndrom DDA – Kim są Dorosłe Dzieci Alkoholików?

wsparcie rodziny dla alkoholika
Wsparcie rodziny może być dla alkoholika niezbędne, aby wyleczyć się z uzależnienia od alkoholu

Bliscy i ich rola w leczeniu choroby alkoholowej – jak rodzina może pomóc alkoholikowi

Najważniejszym krokiem w celu wyzdrowienia jest podjęcie terapii przez osobę uzależnioną od alkoholu. Terapia jest niezwykle trudnym momentem w życiu leczącego się alkoholika. Podczas procesu leczenia istotną rolę odgrywa obecność specjalistów takich jak terapeuta uzależnień, psycholog i lekarz. Sama terapia jest zwykle okresem skomplikowanym i trudnym, naznaczonym niekiedy bólem i cierpieniem zarówno chorego, jak i jego rodziny. Szczególnie ważne jest, aby rodzina zapewniała uzależnionemu wsparcie w momentach załamania i próbach powrotu do nałogu – pozostanie osoby chorej w trzeźwości jest kluczowe dla wyzdrowienia całej rodziny.

Przeczytaj także:  Antybiotyk a alkohol – czy można je łączyć?

Jak zatem pomóc alkoholikowi w rodzinie? Priorytetem jest akceptacja choroby, mówienie o niej wprost i uświadomienie uzależnionemu, że ma problem i trzeba go rozwiązać. Istotne kwestie to także konsekwencja (gdy alkoholik zacznie wracać do nałogu, musi być świadomy, co się z tym wiąże) oraz pokazanie choremu, że jest się dla niego wsparciem. Ważne też, aby rodzina uczestniczyła w procesie terapii, starała się odbudować relacje z chorą osobą i motywowała ją do dalszej walki z nałogiem. Bliscy mogą także korzystać z konsultacji dla osób współuzależnionych. Dzięki wspólnej pracy rodziny alkoholika oraz samego chorego wyleczenie się z nałogu ma dużą szansę na powodzenie. 

niebieska linia logo
Szukasz pomocy? Zadzwoń

Najnowsze artykuły

Ostatnie komentarze

Przeczytaj także