AlkoholTypy alkoholizmu wg. Jellinka – jakie wyróżniamy?

Typy alkoholizmu wg. Jellinka – jakie wyróżniamy?

Alkoholizm to poważna choroba, która dotyka milionów ludzi na całym świecie, w tym również w Polsce. Jednym z badaczy, którzy mają duży wpływ na zrozumienie i leczenie tej choroby, jest Elvin Morton Jellinek. Jellinek, amerykański biostatystyk i fizjolog, stworzył oryginalną typologię alkoholizmu, dzieląc go na różne rodzaje.

Rodzaje alkoholizmu i ich objawy: Alfa, Beta, Gamma

W 1969 roku Jellinek przedstawił model teoretyczny choroby alkoholowej, który obejmuje pięć głównych typów alkoholizmu: Alfa, Beta, Gamma, Delta i Epsilon. Każdy z tych typów ma swoje charakterystyczne cechy i objawy, które pomagają lekarzom i terapeutom zrozumieć i skutecznie leczyć tę chorobę.

  • Alkoholizm typu Alfa. W tym przypadku uzależnienie od alkoholu jest głównie psychiczne, a osoba sięga po alkohol w celu odprężenia, złagodzenia stresu i zapomnienia o problemach.
  • Alkoholizm typu Beta natomiast wiąże się z komplikacjami fizycznymi, takimi jak marskość wątroby czy uszkodzenie trzustki. Powodem picia w tym przypadku są czynniki społeczne i obyczajowe.
  • Alkoholizm typu Gamma to najbardziej typowa forma choroby, charakteryzująca się stopniowym wzrostem tolerancji na alkohol i utratą kontroli nad piciem.

Alkoholizm typu Delta i Epsilon

Kolejnym typem alkoholizmu według Jellinka jest alkoholizm typu Delta. Osoby uzależnione mogą kontrolować ilość wypijanego alkoholu, ale nie są w stanie zrezygnować z niego całkowicie. Ten rodzaj alkoholizmu często wiąże się z piciem napojów niskoprocentowych, co prowadzi do utrzymania stałego poziomu alkoholu we krwi przez długi czas.

Alkoholizm typu Epsilon charakteryzuje się okresowym upijaniem się. Osoby uzależnione potrafią wytrzymać bez alkoholu przez dłuższy czas, ale później sięgają po niego bardzo intensywnie, aż do stanu osłupienia.

Inne typologie alkoholizmu

Oprócz typologii Jellinka istnieją również inne klasyfikacje alkoholizmu według innych badaczy. T.F. Babor wyróżnił dwa rodzaje choroby: typ A i typ B, mające różne cechy i objawy. J. Hauser zaproponował własną typologię, uwzględniającą czynniki kliniczne. Istnieją także typologie Cloningera i Lescha. Każda z tych klasyfikacji ma na celu lepsze zrozumienie różnych aspektów alkoholizmu i dostosowanie leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Przeczytaj także:  Ile kalorii ma whisky?

Problematyka alkoholizmu w Polsce

Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych i zdrowotnych w Polsce. Według Światowej Organizacji Zdrowia, Polska zajmuje czołowe miejsca pod względem konsumpcji alkoholu na świecie. Uzależnienie od alkoholu prowadzi do licznych negatywnych konsekwencji dla osób uzależnionych, ich rodzin i społeczeństwa jako całości. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom oraz leczenie alkoholizmu.

niebieska linia logo
Szukasz pomocy? Zadzwoń

Najnowsze artykuły

Ostatnie komentarze

Przeczytaj także